Aktualności

Plener artystyczny dla dzieci i młodzieży


W pierwszej połowie lipca br. STOWARZYSZENIE RAZEM DLA INNYCH zorganizowało dla dzieci i młodzieży plener artystyczny. Podczas wyjazdu w pięknym malowniczym miejscu nad Kanałem Elbląskim dzieci i młodzież zdobywały umiejętności malarskie i fotograficzne.
 
Działanie zrealizowane w ramach projektu "Aleee Kanał" współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.
 

2020-07-27 08:54:59 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs Konkursy


Sportowe Wakacje +

 

Na co wsparcie?

Na działania sportowe ukierunkowane dla różnych grup wiekowych i społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych, kobiet oraz seniorów.

 

Wkład własny:

nie mniej niż 20% całości kosztów zadań.

 

Termin składania wniosków:

5 lipca 2020

 

Organizator programu:

Ministerstwo Sportu

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

 

źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Na co wsparcie:

Działalność statutowa KGW, w tym w szczególności na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

 

Wysokość dofinansowania:

– do 3.000 zł (KGW do 30 członków)
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków)
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków)

 

Wkład własny:

0%

 

Termin składania wniosków:

do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

 

Źródło informacji:

https://granty.pl/16872/

 

 

 

 


 

 

2020-06-17 10:45:51 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs Konkurs


Fundacja PZU z Kulturą

 

Na co wsparcie?

- wyjazdy do instytucji kultury

- cykliczne warsztaty edukacyjne

- umożliwienie dzieciom i młodzieży pochodzącej z miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców dostępu do kultury wysokiej

- zwiększenie wiedzy na temat dziedzctwa kulturowego

 

Termin składania wniosków:

od 31.07.2020 r. do 30.08.2020 r.

 

Termin rozpatrzenia i ogłoszenie wyników:

30.09.2020 r.

 

Termin realizacji projektów:

od 15.04.2020 r. o 15.04.2021 r.

 

Wysokość wnioskowwanej dotacji:

do 15 000 zł

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

https://fundacja.pzu.pl

 

 

 

2020-06-10 07:31:18 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs "Partycypacja 3D-Dyskutujemy, Decydujemy, Działamy"


Przypominamy o trwającym konkursie na inicjatywy młodzieżowe.

 

Do 30 czerwca br. młodzież w wieku 11-18 lat zamieszkująca miejscowości Brzydowo, Durąg, Łukta, Idzbark oraz Stare Jabłonki może przesyłać swoje pomysły na inicjatywy na skrzynkę mailową pod nazwą: konkurs.osp@gmail.com

Wartość realizacji inicjatyw to nawet 2000 zł .

Najlepsze pomysły zostaną urzeczywistonione a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Aby wiąć udział w konkursie wystarczy zapoznać się z Regulaminem dostepnym poniżej:

 

Regulamin

 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Ochotnicza Straż Pożarna-Centrum Aktywności Lokalnej/OSP-CAL" współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolnośći-Centrum Rozwoju Społęczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku.

2020-06-09 08:56:50 | autor: Sylwia Wyszyńska

Program ASOS będzie kontynuowany w latach 2021-2025


W poniedziałek, tj. 8 czerwca 2020 roku w Bielsku-Białej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zadeklarował kontynuację w kolejnych latach (2021-2025) programu pn. Aktywność Społeczna Osób Starszych.

Szczegóły kolejnej edycji programu poznamy już w tym roku!

 

Więcej pod adresem:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/szwed-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-bedzie-kontynuowany,188677.html

 

źródło informacji: www.portalsamorządowy.pl

 

 

2020-06-09 07:15:38 | autor: Sylwia Wyszyńska

Brak obowiązku wniesienia wkładu własnego- Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy


Nie mieliście pewności, czy składać wniosek, czy jednak zrezygnować? Podjęcie decyzji nie będzie już tak kłopotliwe, ponieważ ze względu na epidemię COVID-19, która wpływa również na działanie organizacji społecznych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę na zniesienie obowiązku wkładu własnego w projektach tematycznych i sektorowych. Przyznana dotacja daje możliwość 100% sfinansowania zaplanowanych działań.

 

Więcej szczegółowych informacji pod adresem:

https://aktywniobywatele.org.pl/brak-obowiazku-wniesienia-wkladu-wlasnego/

 

źródło: www.aktywniobywatele.org.pl

2020-06-09 06:42:53 | autor: Sylwia Wyszyńska

Budżet Partycypacyjny w Gminie Ostróda, Łukta oraz Miłomłyn !


Zapraszamy mieszkańców Starych Jabłonek, Ględ, Liwy, Durąga, Brzydowa i Napromu do zgłaszania pomysłów na realizację inicjatyw w poszczególnych miejscowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dostępne w regulaminie poniżej.

 

Liczymy na kreatywność i czekamy na zgłoszenia!

 

 

 

Załączniki do pobrania:
 
REGULAMIN

 

 

 

Budżet Partycypacyjny jest wdrażany w ramach projektu "Modelowa Świetlica Wiejska" realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz My, współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.

 

2020-05-25 07:41:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

Posiedzenie Komisji ds. Obywatelskiego Budżetu Współpracy realizowanego w ramach projektu "Aleee KANAŁ" przez Stowarzyszenia w Gminie Miłomłyn.


20 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds.  Obywatelskiego Budżetu Współpracy. Protokoły z posiedzeń on-line wraz z listami zakwalifikowanych projektów do głosowania mieszkańców a także Regulamin głosowania, znajdują się poniżej.

 

Załączniki:

 

Regulamin głosowania

Protokół oceny inicjatyw Liwa

Protokół oceny inicjatyw Miłomłyn

Protokół oceny inicjatyw Boguszewo

2020-05-20 22:26:40 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs - "Partycypacja 3D- dyskutujemy, decydujemy, działamy"


Zapraszamy młodzież w wieku 11-18 lat na stałe zamieszkującą miejscowośći Idzbark, Stare Jabłonki, Durąg, Brzydowo oraz Łukta do udziału w konkursie na inicjatywę młodzieżową. 

Załącznik:

Regulamin konkursu

 

 

 

 

Organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Ochotnicza Straż Pożarna- Centrum Aktywności Lokalnej/OSP-CAL/" współfinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2020-05-18 15:25:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

NAGRODY DLA GMIN PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM


Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”. Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

 

Termin składania wniosków:

- 15 lipca 2020 (przesyłanie zgłoszeń przez turystów - kolarzy),
- 18 sierpnia 2020 (przesyłanie kart potwierdzających przez zgłoszone gminy).

 

Więcej informacji:

http://www.narowerze.pttk.pl/GPR_2020

2020-05-12 09:18:25 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dotacje dla organizacji poszkodowanych w wyniku epidemii


 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

 

Na co można otrzymać wsparcie?

1. Działania wspierające (Priorytet 1):
- uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
- realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
- realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
- zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
- wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

 

Kto może skłądać wnioski?

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Do kiedy termin składania wniosków?

Od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków lub zakończenia programu.

 

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

2020-05-08 08:42:10 | autor: Sylwia Wyszyńska

Instrument wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu rozpoczął wykorzystywanie nowego instrumentu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki).

Instrument polega na dokonywaniu przez OWIES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://owies.eswip.pl/aktualnosci/727,zakup-produktow-i-uslug-pes-w-zwiazku-z-przeciwdzi

2020-05-08 08:36:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkursy Konkursy


 

Zachęcamy do korzystania z kalendarza konkursów dla organizacji pozarządowych.

Tym razem konkursy przewidziane w miesiącu MAJ.

Może znajdziecie coś dla siebie!

 

Więcej o konkursach:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nu115cpm0138bocl0524ts08do@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw&fbclid=IwAR2K6rbNxI_l0_fQtcg70ouwYPrDVVqbDw03L8yn1-YuUdKjQqYEnMQZV3M&pli=1

2020-05-07 08:43:21 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rusza kolejny konkurs na projekty sektorowe


Wysokość wsparcia? - od 25 do 125 tys. euro

Kto może otrzymać? - organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

Termin składania wniosków wstępnych? -  od 6 maja do 30 czerwca.

Ogólny budżet konkursu? -  5 mln euro.

 

Więcej informacji pod adresem:  https://aktywniobywatele.org.pl

2020-05-07 08:34:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

Obywatelski Budżet Współpracy w Gminie Miłomłyn!


 
Zapraszamy mieszkańców Miłomłyna, Liwy i Boguszewa do zgłaszania swoich pomysłów na realizację inicjatyw w poszczególnych miejscowościach.
 
 
 
 
Szczegóły dostępne w regulaminie poniżej.
Stowarzyszenia liczą na kreatywność i czekają na zgłoszenia!
 
Załączniki do pobrania:
 
 
Obywatelski Budżet Współpracy jest wdrażany w ramach projektu "Aleee KANAŁ" realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA, Stowarzyszenie "Razem dla Innych" oraz Stowarzyszenie "Spróbujmy Razem", współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.


 

 
 

2020-05-07 08:14:01 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski