Aktualności

Pieniądze na działania OSP. Gdzie ich szukać?


Poszukujesz informacji o sposobach finasowania działąń swojego OSP warto zapoznać się artykułem pt. " Pieniądze na działania OSP. Gdzie ich szukać?" 
 https://publicystyka.ngo.pl/pieniadze-na-dzialania-osp-gdzie-ich-szukac-infografika 

 

2022-08-11 07:41:33 | autor: Sylwia Wyszyńska

local.history


Program finansowania local.history Fundacji EVZ  przewiduje granty na projekty edukacyjne i artystyczne poświęcone historii lokalnej. 

Wniosek mogą składać: organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, Czechach, Słowacji i Ukrainie.

Termin składania wniosków: 30.09.2022 r. 

Projekt należy realizować maks. 24 miesiące, od 15 stycznia 2023

Dotacja w wysokości do 20 000 - 60 000 euro.

 

Więcej informacji:????

https://www.stiftung-evz.de/en/what-we-support/fields-of-activity-and-cluster/education-drives-the-future/localhistory/ 

2022-08-09 10:51:13 | autor: Sylwia Wyszyńska

Jak tworzyć atrakcyjne materiały video i foto do mediów społecznościowych?


11.08.2022 r. (czwartek) o godzinie 11:00 Fundacja ORLEN organizuje webinar pt. "Jak tworzyć atrakcyjne materiały video i foto do mediów społecznościowych?"
Podczas spotkania:
- zobaczysz, jak wykorzystać aparat w telefonie do tworzenia ciekawych treści,
- poznasz podstawowe zasady tworzenia materiałów wizualnych za pomocą telefonu,
- dowiesz się z jakich narzędzi korzystać, aby sprawnie stworzyć atrakcyjne materiały foto i video,
- poznasz aplikacje i narzędzia, które ułatwiają pracę.
 
 
Więcej informacji ????
 

2022-08-08 07:52:07 | autor: Sylwia Wyszyńska

Jak zamienić stowarzyszenie zwykłe w klub sportowy?


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "Jak zamienić stowarzyszenie zwykłe w klub sportowy?". 

https://publicystyka.ngo.pl/jak-zamienic-stowarzyszenie-zwykle-w-klub-sportowy 

2022-08-05 08:28:47 | autor: Sylwia Wyszyńska

Z Fundacją PZU po lekcjach


Fundacja PZU ogłosiła konkurs grantowy pt. „Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2022.  

Głównym celem programu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. 

Wniosek mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe.

 

Termin składania wniosków: od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

 

Dotacja w wysokości do 50 000 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

 

 Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenie listy zwycięzców: 18.11.2022 r. 

 

Projekt należy realizować od 01.12.2022 r. do 30.06.2023 r. 

 

Więcej informacji

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje 

2022-08-03 10:00:35 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dobre Działanie


 

Producent cukru DIAMENT ogłosił nabór wniosków do V edycji konkursu pt “Dobre Działania”. 

 

Głównym celem programu  jest wsparcie aktywności i inicjatyw, które prężnie działają na rzecz swojego regionu.  

  

Termin składania wniosków: 31.08.2022 r.

 

Wysokość dofinansowania: 3 000 zł.

 

Więcej informacji:????

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/?fbclid=IwAR2Qd2DLDgKcmed2ddled2Zln1xUZghRZ3Ixow5ZhrjYTrrBmQKlsrx-S2o 

2022-08-03 08:45:21 | autor: Sylwia Wyszyńska

SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE


Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków do konkursu pt. „SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE”.

 

Głównym celem konkursu jest wsparcie sportu i kultury, poprzez budowę lub remont infrastruktury sportowej bądź kulturalnej. W ramach projektu można zakupić niezbędne wyposażenie, które  będzie służyć upowszechnianiu i rozwojowi sportu lub kultury. 

Udział w konkursie mogą wziąć właściciele bądź najemcy lub dzierżawcy obiektów infrastrukturalnych sportowej  lub kultury, którzy są:

  • organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie,

  • jednostkami sektora finansów publicznych. 

 

 

Termin składania wniosków: 13.09.2022 r.

 

Wysokość dofinansowania: od 50 000 zł do 200 000 zł.

 

Wkład własny wnioskodawcy 20 % kosztów całego projektu.

 

Więcej informacji:????

https://www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie/ 

2022-08-02 07:14:20 | autor: Sylwia Wyszyńska

Nowy dom dla drukarki


Organizacje pozarządowe, które co najmniej od trzech lat zajmują się aktywizacją zawodową i mogą się pochwalić zrealizowanymi projektami mogą od Canon Polska bezpłatnie otrzymać sprzęt biurowy. 


Wnioski przyjmowane są do 31.08.2022 r. 


więcej informacji 

https://www.canon.pl/csr/nowy-dom-dla-drukarki/ 

 

2022-07-29 12:27:17 | autor: Sylwia Wyszyńska

Użycie samochodu i rozliczenie podróży w NGO


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "Użycie samochodu i rozliczenie podróży w NGO".

 

https://publicystyka.ngo.pl/uzycie-samochodu-i-rozliczenie-podrozy-w-ngo 

2022-07-29 07:20:24 | autor: Sylwia Wyszyńska

DREWNO JEST Z LASU


Lasy Państwowe ogłosiły nabór wniosków do konkursu pt. „Drewno jest z Lasu”.

 

Głównym celem konkursu jest promocja drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcy tego surowca. 

Wnioski mogą składać:

  1.  podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

  2. osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

  3. jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.  

 

Termin składania wniosków: 31.08.2022 r.

 

Wysokość dofinansowania: 100 000 zł.

 

Ogłoszenie wyników: 30.11.2022 r. 

 

Wnioski należy przesyłać na adres Organizatora listem poleconym lub elektroniczne na adres konkurs.drewno@cilp.lasy.gov.pl 

  

Więcej informacji:????

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-drewno-jest-z-lasu 

2022-07-25 08:13:22 | autor: Sylwia Wyszyńska

Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków do konkursu pt. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”.

Głównym celem konkursu jest wybór najlepszego rękodzieła, które zostanie nowym gadżetem ARiMR. Prace konkursowe powinny odwoływać się do tradycji Polskiej Wsi oraz kojarzyć się z życiem rolników.

Wnioski mogą składać:Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Termin składania wniosków: 14.10.2022 r.

 

Wysokość nagrody wynosi:

1 miejsce - 3 000 zł;

2 miejsce - 2 000 zł;

3 miejsce - 1 000 zł.

 

Ogłoszenie wyników: 28.10.2022 r. 

 

Więcej informacji:????

https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka3?fbclid=IwAR0N_AnmPDXPtJ28-LjJJD6_WF1waeMecdIeNiwxpgLly9XeqeE7G5qWicM 

2022-07-25 07:25:26 | autor: Sylwia Wyszyńska

SUKCES w CWOPie - Mamy Erasmusa!


Pragniemy podzielić się wspaniałą wiadomością!

Orzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. "Międzynarodo edukacyjnie i kulturowo" w sektorze Edukacja Dorosłych programu Erasmus+ w ramach Akcji 2, Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę.

 

 

 

2022-07-18 12:48:43 | autor: Sylwia Wyszyńska

RODO w NGO


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "RODO w NGO. Jeśli nie zgoda na przetwarzanie danych osobowych darczyńców, to co?"
 

2022-07-14 11:45:08 | autor: Sylwia Wyszyńska

Program grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce


Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiło nabór wniosków do programu grantowego.
 
Głównym celem programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.
 
Wnioski mogą składać: stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze, grupy nieformalne.
 
Termin składania wniosków: 09.09.2022 r.
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków: https://www.witkac.pl/Account/Login#/Urzad/Index/364 
Wysokość dofinansowania: 10 000 zł.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.10.2022 r.
 
 
Więcej informacji:????

2022-07-13 11:50:40 | autor: Sylwia Wyszyńska

Sprawozdanie likwidatora organizacji pozarządowej i obowiązki likwidatora


Zapraszamy do artykułu, w którym dowiecie się o obowiązkach w przypadku likwidacji organizacji.

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-likwidatora-organizacji-pozarzadowej-i-obowiazki-likwidatora 

2022-07-12 08:38:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski