Aktualności

Konkurs Konkurs


Fundacja PZU z Kulturą

 

Na co wsparcie?

- wyjazdy do instytucji kultury

- cykliczne warsztaty edukacyjne

- umożliwienie dzieciom i młodzieży pochodzącej z miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców dostępu do kultury wysokiej

- zwiększenie wiedzy na temat dziedzctwa kulturowego

 

Termin składania wniosków:

od 31.07.2020 r. do 30.08.2020 r.

 

Termin rozpatrzenia i ogłoszenie wyników:

30.09.2020 r.

 

Termin realizacji projektów:

od 15.04.2020 r. o 15.04.2021 r.

 

Wysokość wnioskowwanej dotacji:

do 15 000 zł

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

https://fundacja.pzu.pl

 

 

 

2020-06-10 07:31:18 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs "Partycypacja 3D-Dyskutujemy, Decydujemy, Działamy"


Przypominamy o trwającym konkursie na inicjatywy młodzieżowe.

 

Do 30 czerwca br. młodzież w wieku 11-18 lat zamieszkująca miejscowości Brzydowo, Durąg, Łukta, Idzbark oraz Stare Jabłonki może przesyłać swoje pomysły na inicjatywy na skrzynkę mailową pod nazwą: konkurs.osp@gmail.com

Wartość realizacji inicjatyw to nawet 2000 zł .

Najlepsze pomysły zostaną urzeczywistonione a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Aby wiąć udział w konkursie wystarczy zapoznać się z Regulaminem dostepnym poniżej:

 

Regulamin

 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Ochotnicza Straż Pożarna-Centrum Aktywności Lokalnej/OSP-CAL" współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolnośći-Centrum Rozwoju Społęczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku.

2020-06-09 08:56:50 | autor: Sylwia Wyszyńska

Program ASOS będzie kontynuowany w latach 2021-2025


W poniedziałek, tj. 8 czerwca 2020 roku w Bielsku-Białej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zadeklarował kontynuację w kolejnych latach (2021-2025) programu pn. Aktywność Społeczna Osób Starszych.

Szczegóły kolejnej edycji programu poznamy już w tym roku!

 

Więcej pod adresem:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/szwed-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-bedzie-kontynuowany,188677.html

 

źródło informacji: www.portalsamorządowy.pl

 

 

2020-06-09 07:15:38 | autor: Sylwia Wyszyńska

Brak obowiązku wniesienia wkładu własnego- Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy


Nie mieliście pewności, czy składać wniosek, czy jednak zrezygnować? Podjęcie decyzji nie będzie już tak kłopotliwe, ponieważ ze względu na epidemię COVID-19, która wpływa również na działanie organizacji społecznych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę na zniesienie obowiązku wkładu własnego w projektach tematycznych i sektorowych. Przyznana dotacja daje możliwość 100% sfinansowania zaplanowanych działań.

 

Więcej szczegółowych informacji pod adresem:

https://aktywniobywatele.org.pl/brak-obowiazku-wniesienia-wkladu-wlasnego/

 

źródło: www.aktywniobywatele.org.pl

2020-06-09 06:42:53 | autor: Sylwia Wyszyńska

Budżet Partycypacyjny w Gminie Ostróda, Łukta oraz Miłomłyn !


Zapraszamy mieszkańców Starych Jabłonek, Ględ, Liwy, Durąga, Brzydowa i Napromu do zgłaszania pomysłów na realizację inicjatyw w poszczególnych miejscowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dostępne w regulaminie poniżej.

 

Liczymy na kreatywność i czekamy na zgłoszenia!

 

 

 

Załączniki do pobrania:
 
REGULAMIN

 

 

 

Budżet Partycypacyjny jest wdrażany w ramach projektu "Modelowa Świetlica Wiejska" realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz My, współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.

 

2020-05-25 07:41:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

Posiedzenie Komisji ds. Obywatelskiego Budżetu Współpracy realizowanego w ramach projektu "Aleee KANAŁ" przez Stowarzyszenia w Gminie Miłomłyn.


20 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds.  Obywatelskiego Budżetu Współpracy. Protokoły z posiedzeń on-line wraz z listami zakwalifikowanych projektów do głosowania mieszkańców a także Regulamin głosowania, znajdują się poniżej.

 

Załączniki:

 

Regulamin głosowania

Protokół oceny inicjatyw Liwa

Protokół oceny inicjatyw Miłomłyn

Protokół oceny inicjatyw Boguszewo

2020-05-20 22:26:40 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs - "Partycypacja 3D- dyskutujemy, decydujemy, działamy"


Zapraszamy młodzież w wieku 11-18 lat na stałe zamieszkującą miejscowośći Idzbark, Stare Jabłonki, Durąg, Brzydowo oraz Łukta do udziału w konkursie na inicjatywę młodzieżową. 

Załącznik:

Regulamin konkursu

 

 

 

 

Organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Ochotnicza Straż Pożarna- Centrum Aktywności Lokalnej/OSP-CAL/" współfinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2020-05-18 15:25:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

NAGRODY DLA GMIN PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM


Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”. Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

 

Termin składania wniosków:

- 15 lipca 2020 (przesyłanie zgłoszeń przez turystów - kolarzy),
- 18 sierpnia 2020 (przesyłanie kart potwierdzających przez zgłoszone gminy).

 

Więcej informacji:

http://www.narowerze.pttk.pl/GPR_2020

2020-05-12 09:18:25 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dotacje dla organizacji poszkodowanych w wyniku epidemii


 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

 

Na co można otrzymać wsparcie?

1. Działania wspierające (Priorytet 1):
- uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
- realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
- realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
- zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
- wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

 

Kto może skłądać wnioski?

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Do kiedy termin składania wniosków?

Od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków lub zakończenia programu.

 

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

2020-05-08 08:42:10 | autor: Sylwia Wyszyńska

Instrument wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu rozpoczął wykorzystywanie nowego instrumentu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki).

Instrument polega na dokonywaniu przez OWIES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://owies.eswip.pl/aktualnosci/727,zakup-produktow-i-uslug-pes-w-zwiazku-z-przeciwdzi

2020-05-08 08:36:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkursy Konkursy


 

Zachęcamy do korzystania z kalendarza konkursów dla organizacji pozarządowych.

Tym razem konkursy przewidziane w miesiącu MAJ.

Może znajdziecie coś dla siebie!

 

Więcej o konkursach:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nu115cpm0138bocl0524ts08do@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw&fbclid=IwAR2K6rbNxI_l0_fQtcg70ouwYPrDVVqbDw03L8yn1-YuUdKjQqYEnMQZV3M&pli=1

2020-05-07 08:43:21 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rusza kolejny konkurs na projekty sektorowe


Wysokość wsparcia? - od 25 do 125 tys. euro

Kto może otrzymać? - organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

Termin składania wniosków wstępnych? -  od 6 maja do 30 czerwca.

Ogólny budżet konkursu? -  5 mln euro.

 

Więcej informacji pod adresem:  https://aktywniobywatele.org.pl

2020-05-07 08:34:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

Obywatelski Budżet Współpracy w Gminie Miłomłyn!


 
Zapraszamy mieszkańców Miłomłyna, Liwy i Boguszewa do zgłaszania swoich pomysłów na realizację inicjatyw w poszczególnych miejscowościach.
 
 
 
 
Szczegóły dostępne w regulaminie poniżej.
Stowarzyszenia liczą na kreatywność i czekają na zgłoszenia!
 
Załączniki do pobrania:
 
 
Obywatelski Budżet Współpracy jest wdrażany w ramach projektu "Aleee KANAŁ" realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA, Stowarzyszenie "Razem dla Innych" oraz Stowarzyszenie "Spróbujmy Razem", współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.


 

 
 

2020-05-07 08:14:01 | autor: Sylwia Wyszyńska


2020-04-10 08:58:35 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkursy Konkursy


Fundacja mBank

Na co wsparcie?:

Dofinasowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej:

- konkursy, specjlne lekcje matematyki

- projekty okołomatematyczne rozwojowe: gry, łamigłówki, lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i odkrycia w dziedzinie matematyki.

Termin składania wniosków:

22 kwietnia 2020; 20 maja 2020; 24 czerwca 2020; 22 lipca 2020; 26 sierpnia 2020; 23 września 2020; 21 października; 25 listopada 2020; 16 grudnia 2020

Więcej:

https://granty.pl/11084/?fbclid=IwAR3unKvfHic2bOjF5Rzc-oTt0fWtK239c_N8lr1B4XQoXxPnEWI8IKimvRA

___________________________________________________________________________________________________

Fundacja ORLEN

Konkurs: "Moje miejsce na ziemi"

Na co wsparcie?:

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
g) podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2020

Więcej:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR0ygES-DKLARwe7IWcrR9ao6xWSukn-lttsOL22vlYPY9kyWi9d05cbrgo

 

 

 

2020-04-02 08:16:38 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski