Aktualności

1 Czerwca Dzień Dziecka


2022-06-01 07:55:49 | autor: Sylwia Wyszyńska

Zapaleni do pomocy


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs pt. “Zapaleni do pomocy” skierowany do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży pożarnej z obszarów wiejskich. 

 

Głównym celem konkursu jest zaprezentowanie różnorodności inicjatyw społecznych na wsiach i małych miejscowościach gdzie organizatorami lub współorganizatorami jest OSP.

 

Do konkursu można zgłaszać nagrania filmowe lub prezentacje multimedialne z inicjatyw organizowanych lub współorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w swojej lokalnej społeczności nie starsze niż 1.01.2019 r.

 

Udział w konkursie może wziąć każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca strażakiem (członkiem OSP) z obszaru wiejskiego.

 

Film nie może być dłuższy niż 2 minuty i powinien być zapisany w formacie MP4. Prezentacja multimedialna nie może zawierać więcej niż 10 zdjęć.

 

Termin składania wniosków: 31.07.2022 r.

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs ARiMR pt. „Zapaleni do pomocy”.

 

Wyniki konkursu ogłosimy 15.09.2022 r.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Za zajęcie I, II i III miejsca stanowiące równowartość następujących kwot:

 • I miejsce  - 3.000 zł,

 • II miejsce - 2.000 zł,

 • II miejsce - 1.000 zł .  

Więcej informacji:????

https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-zapaleni-do-pomocy 

2022-05-31 13:00:47 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs Grantowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych


    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Głównym celem konkursu jest wyłonienie projektów które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawą jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez:

 • przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności,

 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,

 • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Wniosek mogą składać: 

 • podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z  art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), 

 • stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Termin składania wniosków: 30.06.2022 r.

termin realizacji projektu:nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie: 100 000 zł.

minimalne dofinansowanie: 10 000 zł.

 

Wnioski o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek, m.in.

 • osobiście;

 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Więcej informacji:????

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych-dzialania-25---poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego 

2022-05-31 08:12:19 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dzień Matki


2022-05-26 07:50:57 | autor: Sylwia Wyszyńska

Webinarium pt. “Dane osobowe w organizacji. Dobre i złe praktyki”.


 

We wtorek 24 maja br. o godz. 15:00 odbędzie się webinarium  pt. “Dane osobowe w organizacji. Dobre i złe praktyki”.  Organizowane przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich.

Podczas webinarium zostaną poruszone następujące tematy: 

 • • Jakie informacje uznaje się za dane osobowe? Na czym polega ich przetwarzanie?

 • • Jakie są wymogi prawne wobec organizacji: co to jest analiza ryzyka, jakie należy przyjąć procedury, opracować dokumenty itd.?

 • • Obowiązki organizacji jako administratora danych osobowych

 • • Dobre i złe praktyki organizacji w zakresie postępowania z danymi osobowymi.

 

 

Więcej informacji 

https://faoo.pl/aktualnosci/204-o-prawie-praktycznie-zapraszamy-na-trzy-edukacyjne-webinaria?fbclid=IwAR2ouhe0f2OE3WdyMVHvKrAdyaz3bF15Ia5RCfVvmzrUc39idDwYvjGHc6E 

2022-05-19 08:26:39 | autor: Sylwia Wyszyńska

Odpowiedzialność członków zarządu fundacji za jej zobowiązania podatkowe


Zachęcamy do przeczytania artykułu pt. "Odpowiedzialność członków zarządu fundacji za jej zobowiązania podatkowe" ????

https://publicystyka.ngo.pl/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-fundacji-za-jej-zobowiazania-podatkowe

2022-05-19 08:12:28 | autor: Sylwia Wyszyńska

W maju i czerwcu 2022 roku sporządzamy sprawozdania finansowe


 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "W maju i czerwcu 2022 roku sporządzamy sprawozdania finansowe"????

https://publicystyka.ngo.pl/w-maju-i-czerwcu-sporzadzamy-sprawozdania-finansowe

2022-05-19 08:10:43 | autor: Sylwia Wyszyńska

12 edycji Festiwalu Sektor 3.0


W środę 18 maja br. o godz. 10:00 odbędzie się 12 edycji Festiwalu Sektor 3.0 pt. “Jak budować zaufanie w świecie pełnym technologii?”. Poraz kolejny Festiwal odbędzie się w formie online.  

Każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w kilkunastu prezentacjach w ramach trzech bloków tematycznych oraz zadawać pytania prowadzącym na żywo podczas spotkania.

 

Podczas Festiwalu Sektora 3.0.  zostaną poruszone następujące tematy: 

 • Jak budować zaufanie w zdigitalizowanym świecie?

 • Jak projektować technologie, które pomagają w ochronie przyrody i zdrowia?

 • Jak wykorzystać narzędzia gospodarki uwagi w działaniach społecznych?

 • Nowe autorytety - jak media społecznościowe wpływają na to, komu ufamy?

 • Błędne koło nieufności - poziom zaufania do organizacji, mediów i rządów w 2022.

 • Co dobrego robimy w sieci?

 • i wiele innych tematów. 

 

Więcej informacji 

https://wydarzenia.ngo.pl/383721-jak-budowac-zaufanie-w-swiecie-pelnym-technologii-festiwal-sektor-3-0-juz-18-maja-383721.html 

2022-05-13 08:36:25 | autor: Sylwia Wyszyńska

Webinarium pt. “Wolontariacie w czasie kryzysu”.


 

W poniedziałek 16 maja br. o godz. 12:00 odbędzie się webinarium pt. “Wolontariacie w czasie kryzysu”.

Szkolenie jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

Możesz zarejestrować się klikając w link ???? https://tinyurl.com/43epyuhrotwiera się w nowej karcie

 

Zaproszeni goście podzielą się z uczestnikami szkolenia doświadczeniem praktyków na temat specyfiki pracy z grupami wolontariuszy. Zwłaszcza z osobami, które pod wpływem impulsu, potrzeby pomagania.  Podczas tego spotkania dowiecie się też, jak rekrutować i dobierać osoby do wyzwań związanych z działaniami interwencyjnymi, jak zarządzać takimi grupami i koordynować grupy początkujących wolontariuszy.

 

Więcej informacji 

https://wydarzenia.ngo.pl/384456-webinarium-wolontariat-w-czasie-kryzysu.html 

2022-05-13 07:58:12 | autor: Sylwia Wyszyńska

Moja Mała Ojczyzna


Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy pt. „Moja Mała Ojczyzna”. 

Głównym celem programu jest  pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji, zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

Wniosek mogą składać: 

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Biblioteki Publiczne,
 • Domy Kultury,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (np. gmina),
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

 

Termin składania wniosków: 01.07.2022 r.

Wnioski należy przesłać: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/ , w zakładce „Złóż wniosek”.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 30.09.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: 30 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

 

Więcej informacji:

https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/  

 

2022-05-12 12:06:53 | autor: Sylwia Wyszyńska

Sport na start


Fundacja BGK ogłosiła konkurs grantowy pt. „SPORT NA START”. 

Głównym celem programu jest  kształtowanie, wśród młodych ludzi z mniejszych miejscowości nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

 

Wniosek mogą składać: 

 • Szkoły podstawowe,

 • Fundacje i stowarzyszenia,

 • Kluby sportowe,

 • Domy kultury,

 • Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)

 

 

Termin składania wniosków: 03.06.2022 r.

Wnioski należy przesłać:  https://dotacje.fundacjabgk.pl/login , w zakładce „Złóż wniosek”.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 07.07.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: 15 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

 

Więcej informacji:????

https://www.fundacja.bgk.pl/program/sport-na-start/

 

2022-05-12 11:38:38 | autor: Sylwia Wyszyńska

Fundacja PZU z Kulturą


Fundacja PZU ogłosiła konkurs grantowy pt.„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2022. 

 

Głównym celem programu jest  zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

 

Wniosek mogą składać: 

 • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.), 

 • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.),

 • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),

 

Termin składania wniosków: 01.07.2022 r. - 01.08.2022 r.

Wnioski należy przesłać:  https://fundacja.pzu.pl/ , w zakładce „Złóż wniosek”.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 15.09.2022 r.

termin realizacji projektu: 30.09.2022 r. - 31.03.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie: 20 000 zł.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: wymagany minimum 10% wartości dotacji.

 

Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514395

2022-05-06 07:09:58 | autor: Sylwia Wyszyńska

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU


Fundacja PZU ogłosiła konkurs grantowy pt.„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.

 

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

 

Wniosek mogą składać: 

 • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.), 

 • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.),

 • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),

 

Termin składania wniosków: 10.05.2022 r. - 09.06.2022 r.

Wnioski należy przesłać:  https://fundacja.pzu.pl/ , w zakładce „Złóż wniosek”.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 15.07.2022 r.

termin realizacji projektu: 01.08.2022 r. - 31.01.2023 r.

Maksymalne dofinansowanie: 50 000 zł.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: wymagany minimum 10% wartości dotacji.

 

Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514394 

 

2022-05-05 08:20:34 | autor: Sylwia Wyszyńska

4 maj Dzień Strażaka


2022-05-04 08:43:27 | autor: Sylwia Wyszyńska

Sukces doradczy CWOP!


 
Podwójny sukces doradczy CWOPu ! W wyniku doradztwa naszego Stowarzyszenia dwie organizacje wygrały grant!
 
 
1/ Fundacja Ichthys otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym tzw. "Szybka ścieżka" finansowego częściowo ze środków programu RITA na realizację projektu wspierającego uchodźców z Ukrainy w Polsce.
 
2/ Grupa nieformalna ANTONÓWKI ze Starych Jabłonek otrzymała dotację w ramach konkursu grantowego NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.
 
Dziękujemy za zaufanie, gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za realizację wygranego projektu!
 
 

2022-04-29 12:58:04 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski