Aktualności

Udanej majówki !


 

2022-04-29 11:59:59 | autor: Sylwia Wyszyńska

Jak zbierać pieniądze dla NGO na trudne tematy?


We wtorek 10 maja br. o godz. 12:00 odbędzie się bezpłatne webinarium pt. “Jak zbierać pieniądze dla NGO na trudne tematy?”.

 

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy: 

 • jak formułować apele fundraisingowe w praktyce, różne w różnych organizacjach,

 • czy fundraising jest zadaniem dla długodystansowców,

 • czym jest sukces w fundraisingu,

 • jak dobrać narzędzia fundraisingu do organizacji,

 • jak podtrzymywanie motywację w pracy fundraisera.

 

Więcej informacji 

https://publicystyka.ngo.pl/jak-zbierac-pieniadze-dla-ngo-na-trudne-tematy-webinarium-portalu-ngo-pl 

 

2022-04-29 11:25:58 | autor: Sylwia Wyszyńska

Ostatnie dni rozliczeń podatkowych w 2022 r. Nie zapomnij o 1%!


Przypominamy‼ 
W poniedziałek mija termin składania PIT-u.
Nie zapomnij o 1 % dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ostatnie-dni-rozliczen-podatkowych-w-2022-r-pamietajcie-o-1

2022-04-29 10:53:00 | autor: Sylwia Wyszyńska

Sportowa Natura


Lasy Państwową ogłosiły konkurs grantowy pt. „Sportowa Natura”.

 

Głównym celem Programu jest promocja ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej Polskiej Przyrody.

Wniosek mogą składać: Kluby sportowe.

 

Termin składania wniosków: 30.09.2022 r.

Wnioski należy przesłać listownie na adres organizatora lub drogą elektroniczną e-mail: konkurs.ks@cilp.lasy.gov.pl

Maksymalne dofinansowanie: 10 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: Nie wymagany.

 

Więcej informacji:

https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych 

 

2022-04-28 08:22:27 | autor: Sylwia Wyszyńska

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH PROMUJĄ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW


Lasy Państwową ogłosiły nowy konkurs grantowy pt. Natura od kuchni.  
Głównym celem programu jest promocja Lasy Państwowe oraz żywność pochodzenia leśnego dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW i posiadających możliwość wystawiania faktur VAT lub rachunków.
 
Grant można otrzymać na np.:
– organizację stoisk promocyjnych promujących żywność pochodzenia leśnego wraz z działaniami edukacyjnymi;
– organizację warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów pochodzenia leśnego;
– organizację pogadanki dla dzieci w szkole podstawowej nt. prozdrowotnych walorów żywności pochodzenia leśnego;
– organizację konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę pochodzenia leśnego.
 
Konkurs będzie premiować kreatywne pomysły. 
 
 
Termin składania wniosków: 30.09.2022 r. 
Maksymalne dofinansowanie: 5 000 zł. 
 

2022-04-28 07:11:24 | autor: Sylwia Wyszyńska

Podsumowanie Tygodnia


Podsumowanie konkursów grantowych!

 

W tym tygodniu możecie składać swoje wnioski w konkursach grantowych:

 

 

 

 

 

 

2022-04-25 13:12:04 | autor: Sylwia Wyszyńska

Webinarium pt. “prosteNGO! Obowiązki i odpowiedzialność zarządu”


W czwartek 28 kwietnia br. o godz. 15:00 odbędzie się webinarium pt. “prosteNGO! Obowiązki i odpowiedzialność zarządu”.

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy: 

 • jak wygląda sytuacja odpowiedzialności członków zarządu organizacji pozarządowych, 

 • jakie obowiązki spoczywają na zarządach organizacji pozarządowych, 

 • jakie są propozycje zmian w powyższym zakresie. 

 

Więcej informacji 

https://wydarzenia.ngo.pl/382618-webinarium-prostengo-obowiazki-i-odpowiedzialnosc-zarzadu-28-kwietnia-2022-r.html 

 

2022-04-25 12:15:47 | autor: Sylwia Wyszyńska

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO


Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego, Programu Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego tp. „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” (VIII edycja - 2022 rok). 

 

Głównym celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia, stworzenie            np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.

Wniosek mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające zdolność prawną, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola, itd., które prowadzą swoją działalność min. 2 lata 

 

Termin składania wniosków: 23.05.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: 10 000 zł.

Wnioski należy składać: https://granty.fundacja.santander.pl/#/login 

Zadania mogą być realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy. 

 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: Nie wymagany.

Budżet programu: 200 tys. zł.

 

Więcej informacji:

https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmieniam/ 

 

2022-04-22 12:30:08 | autor: Sylwia Wyszyńska

22 kwiecień - Dzień Ziemi


22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętuje Dzień Ziemi.

Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku. 

 

2022-04-22 10:14:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

Koalicje dla Niepodległej


Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Koalicje dla Niepodległej” - 2022. w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2A.

Głównym celem Programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Polski na temat wydarzeń związanych z odzyskiwaniem i odbudową państwowości.  Zadania realizowane w ramach programu powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w Polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

 

Wniosek mogą składać: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do  przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami. Lista jednostek, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów znajdziecie w regulaminie konkursu. 

 

Termin składania wniosków: 16.05.2022 r. do godz. 15:59.

Wnioski należy składać przez system Witkac.

Zadania mogą być realizowane od 01.07.2022 r. do 20.11.2022 r. 

Maksymalne dofinansowanie: 30 000 zł.

Minimalne dofinansowanie: 5 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: Nie wymagany.

Budżet programu: 1 mln zł.

 

Więcej informacji:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-2022/?fbclid=IwAR3mp4FQO3A4rBVogA3YfZuGrEAvlkleCwmaFvQ0GM139muzxtQdjdP3w8M 

2022-04-21 11:49:00 | autor: Sylwia Wyszyńska

Wakacyjna AktywACJA


Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju ogłosiła nabór wniosków w ramachprogramu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA. 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie finansowe organizacją działających w lokalnych społecznościach. W organizacji inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacji dla dzieci i młodzież w przerwie wakacyjnej z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 

Wniosek mogą składać: Szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Świetlice Szkolne, Świetlice Środowiskowe, Kościelne Jednostki Organizacyjne, Biblioteki, Kluby Sportowe, Domy Kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, Koła Gospodyń Wiejskich, Ośrodki Socjoterapii i Ośrodki Wychowawcze.

 

 

Termin składania wniosków: 06.05.2022 r

Maksymalne dofinansowanie: 5 000 zł.

  

Więcej informacji 

https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html 2022-04-20 09:26:49 | autor: Sylwia Wyszyńska

Pierwsza Edycji Programu Grantowego "Cześć Dziewczyny!" Ukraina 2022


Trwa nabór wniosków do Pierwszej Edycji  “Cześć Dziewczyny!” Ukraina 2022 w ramach programu grantowego Kulczyk Foundation.

Głównym celem Programu jest wsparcie kobiet i dzieci które uciekły ze swojego kraju w związku z wojną na Ukrainie.

 

Wniosek mogą składać: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Termin składania wniosków: 15.05.2022 r.  

Wnioski należy składać na adres e-mail: granty@kulczykfoundation.org.pl.

Ogłoszenie wyników: 16.06.2022 r. 

Maksymalne dofinansowanie: 100 000 zł.

Minimalne dofinansowanie: 50 000 zł.

 

 

Więcej informacji 

https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-ukraina-program-grantowy-czesc-dziewczyny?fbclid=IwAR2NxvhC5_02kJ1APWxEpLz7X6ZebqnGVPi-kwVGCU5jeRH1A-nJzNJwJjM 

2022-04-20 08:32:21 | autor: Sylwia Wyszyńska

Wspólne dla dziedzictwa w 2022 roku.


Narodowy Instytutu Dziedzictwa ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  “Wspólne dla dziedzictwa w 2022 roku”. 

Głównym celem Programu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowanie świadomości lokalnej oraz włączanie społeczeństwa w opiekę nad zasobami dziedzictwa kulturowego. 

 

Wniosek mogą składać: organizację pozarządowe.

 

Termin składania wniosków: 13.05.2022 r. do godz. 15.00.

Maksymalne dofinansowanie: 80 000 zł.

Minimalne dofinansowanie: 5 000 zł.

Zadanie może być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia ogłoszenia naboru do 31.10.2022 r.  

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w Programie.

Wymagany wkład własny: 0%.

 

Więcej informacji:

https://nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-roku/?fbclid=IwAR38oLFyrgToof6gJkLjIpmjGd_I1DViHmSBPFAQrpkREsqHO4l6Wg6-gfo 

 

2022-04-20 07:54:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 5


Trwa nabór wniosków w ramach PROO 5 edycja 2022 (Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030).

 

Związku z obecną sytuacją międzynarodową, a także oddolnym zaangażowaniem organizacji pozarządowych niosących pomoc Ukrainie i jej obywatelom Narodowy Instytut Wolności ogłosił otwarty konkurs grantowy Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.

Uprawnionymi podmiotami są organizacje poszukujące środków na pokrycie wydatków związany z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom

 

W ramach  otwartego konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Termin składania wniosków:  30.11. 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu 

Maksymalne dofinansowanie: 10 000 zł 

 

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/

2022-04-13 11:16:55 | autor: Sylwia Wyszyńska

Webinarium pt. "Organizacje Pozarządowe w zmieniającej się rzeczywistości"


W czwartek 21 kwietnia br. o godz. 16:00 odbędzie się webinarium pt. “Organizacje pozarządowe w zmieniającej się rzeczywistości”.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych” organizuje webinarium na którym zostanie podjęta dyskusja o sytuacji organizacji pozarządowych po kryzysie covid-19 i o roli przywództwa, misji i wartości organizacyjnych w czasach postcovidowych. 

 

Więcej informacji 

https://wydarzenia.ngo.pl/381994-darmowy-webinar-akademii-kolpinga-sylwia-wrona-zarzadzanie-w-zmieniajacym-sie-srodowisku.html 

 

2022-04-13 10:04:15 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski