Aktualności

Historia Kołem Gospodyń się toczy


Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs dla KGW na esej pt. " „Historia Kołem Gospodyń się toczy”. Celem jest popularyzacja wieloletniej działalności KGW w Polsce.
 
 
Wśród Kół Gospodyń Wiejskich są takie, które działają od dziesiątek lat, ale i takie, które zaczęły swoją działalność niedawno. Podzielcie się swoimi „świeżymi” wspomnieniami. Co spowodowało, że postanowiłyście połączyć siły w Kole Gospodyń Wiejskich? Opiszcie, jak powstało Wasze Koło, pochwalcie się Waszą prawdziwą historią. Na zwycięzców czekają nagrody!
 

2021-04-08 07:29:42 | autor: Sylwia Wyszyńska

Odkryj Swój Skarb


"ODKRYJ SWÓJ SKARB" - III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej!

 
 
Na pewno nie zgadzacie się z twierdzeniem, że małe miejscowości są nudne. 
 
Na pewno działacie lokalnie, a Wasza miejscowośc ma wyjątkowe miejsce w Waszych sercach.
 
 
Pochwalcie się Waszą działalnością i zgłoście się do konkursu pn. "Odkryj Swój Skarb". Niech wszyscy usłyszą, dlaczego Wasze miejscowości są wyjątkowe.
 
Do wygrania ciekawe nagrody.
 
Termin zgłoszeń: 25 kwietnia 2021 r.
 
Organizator: Narodowe Centrum Kultury
 

2021-04-08 07:10:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dzieci Kapitana NEMO


DZIECI KAPITANA NEMO - projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat.
 
Celem jest przybliżenie historii wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków,
którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.
 
Złóżcie swoją propozycję - niech ich sukcesy nie zostaną zapomniane, niech staną się przykładem i inspiracją dla młodych Polaków.
 
Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.
 
Termin składania wniosków: 10 maja 2021 r.
 
Wyniki: 24 czerwca 2021 r.
 
Wysokość dotacji: 15 000 zł
 

2021-04-08 06:54:39 | autor: Sylwia Wyszyńska

Życzenia Wielkanocne


2021-04-02 15:10:34 | autor: Sylwia Wyszyńska

Są już wyniki rekrutacji !!!


 W dniu 2 kwietnia odbyły się obrady Komisji Kwalifikacyjnej do projektu pn. "Wulkany Aktywności". Trwały aż 3 godziny! Poniżej przedstawiamy listę środowisk i świetlic, które już niedługo nabiorą, jak mówi samo Stowarzyszenie Teraz MY "mocy wulkanicznej" ????

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na podstawie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Wulkany Aktywności" dokonała oceny i wyboru 5 środowisk/ świetlic.
 
Rekrutacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało 17 środowisk z 5 gmin powiatu ostródzkiego. Wszystkie przeszły ocenę formalną pozytywnie i zostały zakwalifikowane do oceny punktowej.
 
 
Dodatkowa informacja: Zaraz po Świętach Wielkanocnych odbędą się rozmowy z przedstawicielami świetlic, które zostały zakwalifikowane do projektu. W przypadku rezygnacji jednej świetlicy na jej miejsce wchodzi kolejna z listy rezerwowej.
 
Przypominamy, że projektu "Wulkany Aktywności" jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Teraz MY.
 

2021-04-02 14:20:07 | autor: Sylwia Wyszyńska

"MOCna SIEĆ" - pierwszy taki projekt sektorowy w historii Warmii i Mazur


 
 
 
Stowarzyszenie Teraz My rusza z nowym projektem pn. "MOCna SIEĆ", którego partnerami są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Olsztynie oraz Gmina Ostróda. Projekt "MOCNA SIEĆ" ma na celu kompleksowe wsparcie (doradztwo, szkolenia, animacje, wsparcie w rozwoju itp.) Kół Gospodyń Wiejskich w całym Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz utworzenie wojewódzkiej sieci KGW. To pierwszy taki projekt w historii Warmii i Mazur. 
 
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz formularzami zgłoszeniowymi. Zapraszamy do śledzenia profilu projektu na facebooku pod adreem: https://www.facebook.com/mocnasiec , by nie przegapić aktualności.
 
Projekt pn. "MOCna SIEĆ" jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Teraz MY.
 
 

2021-03-20 09:01:50 | autor: Sylwia Wyszyńska

Wystartowała rekrutacja do projektu "Wulkany Aktywności"


 

Stowarzyszenie Teraz MY zaprasza

do udziału w projekcie pn.

"Wulkany Aktywności"

 

Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji społecznej

 75 mieszkańców pow. ostródzkiego w oddolnym prowadzeniu

5 Świetlic Wiejskich w okresie 24 miesiecy. Dzięki zaplanowanym

w projekcie działaniom Świetlicom zostania nadana nowa rola

i edukacyjna i obywatelska i społeczna. Każde środowisko

uczestniczące w projekcie otrzyma wsparcie merytoryczne,

szkoleniowe oraz finansowe w postaci budżetów partycypacyjnych.  

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

   

Projekt jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz

Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

 

 

 

2021-03-10 14:36:01 | autor: Sylwia Wyszyńska

Projekty matematyczne - dofinansowanie


Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

 

Jeśli potrzebujesz pieniędzy na realizację, np. konkursu matematycznego lub dodatkowe zajecia matematyczne skorzystaj z dotacji Fundacji mBanku.

 • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
 • Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie trzykrotnie.
 • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
 • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację.

Wiecej infoirmacji pod adresem:  https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

2021-03-08 09:55:44 | autor: Sylwia Wyszyńska

Aktywni + - konkurs


 

"Aktywni+" - nowy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspierający aktywność społeczną osób w wieku 60 plus.

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 

 

W ramach Programu uruchomiono 4 priorytety:

I - Aktywność społeczna;

II - Partycypacja społeczna;

III - Włączenie cyfrowe;

 IV - Przygotowanie do starości.

 

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

 

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

 

Termin składania ofert: od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.

 

Wiecej informacji po adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywni-ministerstwo-oglasza-nowy-program-dla-seniorow

2021-03-08 08:12:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych


XIV Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - 11 marca 2021

OFP zostało zainicjowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – stowarzyszenie krajowych i regionalnych organizacji wspierających rozwój III sektora. Od kilku lat współorganizatorem wydarzenia jest też Związek Miast Polskich.

XIV OFP to znakomita okazja do poznania doświadczeń różnej wielkości JST w obszarze współpracy z organizacjami niezależnymi.

 

W tym roku obecni będą również Kutno i Dąbrowa Górniczą, których przedstawicielki i przedstawiciele podzielą się swoimi rozwiązaniami w zakresie organizowania konkursów i realizacji zadań. W drugiej części spotkania odbedzie się warsztat dotyczący rekomendacji w zakresie stosowania zasad rozliczania za rezultaty w czasie pandemii.

 

 

Rejestracja na forum dostępna pod adresem: https://forms.gle/Bys1F4PSnTxqqTybA 

Termin zgłaszania sie: 9 marca do godz. 15.00.

O udziale w Forum – pomimo jego organizacji w trybie online - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program Forum:

12.50 – 13.00 Rejestracja uczestników

13.00 – 13.15 Otwarcie i wprowadzenie do tegorocznej formuły Forum

Zbigniew Wejcman – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

13.15 – 13.45 Realizacja zadań publicznych w czasie pandemii wirusa COVID 19 – analiza dobrych praktyk z roku 2020

Magda Mike -Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Dąbrowa Górnicza

Paweł Szczepanik -Kierownik Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno

13.45 – 14.45 Warsztaty dot. rekomendacji w zakresie stosowania zasad rozliczania za rezultaty w czasie pandemii

14.45 – 15.00 Sesja ogólna – podsumowanie warsztatów

15.00 – 15.15 Zaproszenie na kolejne spotkania XIV OFP. Zakończenie Forum.

 

Organizatorzy:

 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 • Związek Miast Polskic

Patronat medialny: Portal NGO.PL

 

Wiecej infoirmacji pod adresem: https://wydarzenia.ngo.pl/346836-xiv-ogolnopolskie-forum-pelnomocnikow-jst-patronat-ngo-pl.html 

2021-03-06 12:15:54 | autor: Sylwia Wyszyńska

Maraton szkoleń na temat NOWEFIO


Wszystkim ngo szukającym dofinansowania działań obywatelskich polecamy maraton szkoleń w ramach Akademii Narodowego Instytutu Wolnosci na temat programu NOWEFIO.

 

Pierwszy webinar poprowadzi Stefan Kołucki, kierownik BPH, który przedstawi:
 • ogólne informacje o Programie i Priorytetach
 • szczegółowe informacje na temat konkursu w Priorytecie 2-3.
 
Termin: 9 marca, godz. 14:00.
 
LINK do wydarzenia na Clickmeeting: http://bit.ly/3bl0tJb
 
Nagranie ze spotkania będzie dostępne również po zakończeniu na naszym kanale: https://www.youtube.com/c/NarodowyInstytutWolności
 
 
Wiecej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/events/2946572618960182/
 

2021-03-05 19:31:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

NOWEFIO 2021 – Ogłoszenie o konkursie!


NOWE FIO

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.


Wnioski można składać w Priorytetach:

1. Mikro-inicjatywy
2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego;
3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym;
4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

 

Wysokosc dofinansowania:

 • Priorytet 1 - Regranting tematyczny Łączna kwota przeznaczona na realizację ścieżki Regranting Tematyczny w ramach NOWEFIO 2021 wynosić będzie maksymalnie 1,5 mln zł. Maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regranting Tematyczny i Regionalny wynosi 1,5 mln zł (500 000 zł/rok). Minimalna kwota dotacji wynosi 600 000 zł (w tym 200 000 zł/rok). 
 • Priorytet 2 i Priorytet 3 W ramach konkursu NOWEFIO 2021, w Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł.
 • Priorytet 4 W ramach Programu NOWEFIO edycja 2021, w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. do 400 tys. zł.

Najważniejsze informacje:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Termin składania wniosków: od 8 do 29 marca 2021 r.
Wnioski można składać tylko przez generator: https://generator.niw.gov.pl/

Regulaminy konkursów i wszystkie niezbędne informacje dostepne pod adresem: https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/ 

2021-03-04 16:15:09 | autor: Sylwia Wyszyńska

Fundusz pomocowy 2021 - konkurs


"Fundusz Pomocowy 2021" Fundacji Edukacji Edukacji dla Demokracji

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

 

 

 

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu. Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej .
 3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wnioskodawca część dotacji może być przeznaczona na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. 

 

Wartosc dotacji: do 40.000 zł

Kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł

Okres realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2021.

Wkład własny: nie wymagany.

Termin składania wniosków: 10 kwietnia

Pula środków w konkursie: 1 000 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

 

Więceuj informacji pod adresem: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/?fbclid=IwAR0arp4ctnJzyDjUFax6a0wskz6nolHMTUqHkYGlZywxhnnJ1HsamWrCCLg 

2021-03-04 11:22:30 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konukrs Kultura - Interwencje


 

 

Kultura – Interwencje 2021

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujacych projektów:

1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. Wkład własny jest wkładem finansowym.

 

Nabór wniosków: do 15 marca 2021 roku.

Termin realizacji zadań: od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

 

Wiecej informacji pod adresem: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021 

2021-03-04 09:00:29 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs kulinarny dla KGW - Bitwa regionów 2021!


 

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Celem Konkursu jest:

1) promocja regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

2) promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR.

 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, tj. potrawy wg. przepisu i wykonanie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu wideo.

 

Konkurs składa sie z 2 etapów:

I etap - wojewódzki

II etap - ogólnopolski.

 

Nagrody w Konkursie:

Etap I

I miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł

II miejsce nagroda pieniężna o wartości 500 zł

III miejsce nagroda pieniężna o wartości 300 zł

 

Etap II

I miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł

II miejsce nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł

III miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł

 

Wiecej informacji pod adresem: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ 

 

2021-03-04 08:49:59 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski