Aktualności

Ruszył nabór do programów NOWEFIO, PROO, ROHIS edycja 2022


Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków do programu NOWEFIO, PROO i ROHIS edycja 2022.

Termin składania wniosków - 30 grudnia 2021 r., godz. 14:00.

 

Szczegóły dotyczące programu NOWEFIO 2022:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2022/ 

 

Szczegóły dotyczące programu PROO 2022:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2022p/ 

 

Szczegóły dotycząće programu ROHIS 2022:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-wsparcia-harcerstwa/edycja-2022/ 

 

2021-12-07 08:37:53 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego


2021-12-01 12:44:27 | autor: Sylwia Wyszyńska

CWOP szuka stażysty!


2021-11-30 09:52:42 | autor: Sylwia Wyszyńska

Kongres Pro NGO - bezpłatne wydarzenie dla organizacji pozarządowych


Kongres Pro NGO 2021 r.

18.11.2021 r.

godz. 9.00

On-line

Bezpłatnie

Do Kongresu dla organizacji pozarządowych został już tylko jeden dzień!!!

 

 

Kongres Pro NGO to ogólnopolskie wydarzenie dedykowane organizacjom pozarządowym. Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji.

Kongres podzielony na 4 panele tematyczne, będzie poruszał zagadnienia z obszarów współpracy z biznesem, wykorzystywania nowych metod w komunikacji i docieraniu do odbiorców, wykorzystywania narzędzi (w tym również nowoczesnych technologii), a także sposobów działania i rozwiązywania problemów.

Celem wydarzenia jest rozwój organizacji pozarządowych w Polsce oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej aktualnych tematów i zagadnień istotnych dla NGO. Kongres Pro NGO to wyjątkowa okazja do ugruntowania wiedzy, poznania nowych rozwiązań i profesjonalizacji działań. Każdy panel porusza inny problem, a doświadczone grono ekspertów i praktyków podzieli się z słuchaczami swoim bogatym doświadczeniem.

 

Harmonogram:

9.00 – 9.10 Otwarcie Kongresu Pro NGO

9.10 – 10.40 Panel I: Nowinki dla NGO.

11:00 – 12.30 Panel II: Rok 2022 z biznesem.

13.00 – 14.30 Panel III: Komunikacja i social media.

15.00 – 16.30 Panel IV: Technologia pomocna w NGO.

16.30 – 16.45 Zakończenie Kongresu Pro NGO

 

Link do zapisów: https://prongo.clickmeeting.com/193516871/register

 

 

2021-11-17 11:15:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

Złoty Wiek - Fundacja Wspólnota Pokoleń - Granty na aktywizację seniorów


Realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.

 

Budżet programu:

590.000 zł, w tym:
– 2021 = 194.000 zł,
– 2022 = 240.000 zł,
– 2023 = 156.000 zł.

 

 

Wysokość wsparcia:

100%.
– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto;
– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto;
– kategoria III – mikrogranty o  wartości 20.000 zł brutto.

 

Wkład własny:

0 %

 

1/ Wnioskodawcami mogą być:

- organizacje non-profit składający się z seniorów lub działający na ich rzecz (w tym młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym grupy nieformalne z patronem)


2/ Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski. W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy. 

3/ Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków.

 

Na co wsparcie:

Projekt musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów:
1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych).
2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi).
3. Integracyjny.
4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia).
5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie).
6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć.
7. Upamiętniający.

 

* Za seniorów uznawane są osoby, które w momencie realizacji działań ukończyły 60 lat. 

** Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1wniosek w ramach jednego naboru.

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń. Konkurs jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej:  https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/

2021-10-11 12:11:33 | autor: Sylwia Wyszyńska

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach


2021-10-11 11:53:04 | autor: Sylwia Wyszyńska

Nowy dom dla drukarki


Odpowiednie zaplecze to podstawa prowadzenia udanych działań. "Nowy dom dla drukarki” to program wspierający organizacje pozarządowe non-profit, które do codziennej pracy potrzebują nowoczesnych i wydajnych urządzeń biurowych.

Przedmiotem darowizn przekazywanych przez Spółkę w ramach Projektu „Nowy dom dla kopiarki” są używane urządzenia drukujące marki Canon wraz z oryginalnym lub nowym kompletem tonerów.

Darowizna urządzeń drukujących w ramach Projektu „Nowy dom dla kopiarki” może zostać dokonana na rzecz:

- Organizacji pozarządowej;

- Organizacji pożytku publicznego;

- Organizacji prowadzącej działalność użytku publicznego.

 

ABy otrzymac drukarkę należy za pośrednictwem formularza elektronicznego opisać swoje potrzeby w obszarze druku, kopiowania lub skanowania. Na tej podstawie Canon dobierze odpowiednie urządzenie z aktualnie dostępnych. We wniosku należy opisać rodzaj prowadzonej działalności oraz napisać uzasadnienie udziału w programie Canon. Niestety tylko wybrane organizacje otrzymają używany, ale wciąż doskonale działający wielofunkcyjny sprzęt biurowy.

 

Termin składania wniosków: 31 października 2021 r.

 

Więcej: https://www.canon.pl/csr/nowy-dom-dla-drukarki/

2021-10-11 11:41:07 | autor: Sylwia Wyszyńska

II edycja programu TO(DZIAŁA)MY


Cel:
– kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
– zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
– budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
– wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie pod okiem nauczyciela będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym:

- ekologia;

- edukacja;

- kultura;

- rozrywka. 

Dodatkowe fundusze umożliwią urzeczywistnić pomysły młodziezy oraz zrobić coś pożytecznego dla najbliższego otoczenia. Zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu.

Część 1 (obowiązkowa) projektu – praca projektowa

Część 2 (dodatkowa) projektu – konkurs grantowy Fundacji Santander na dofinansowanie uczniowskiego projektu społecznego

Do wyboru granty w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. zł.

Ostateczny termin rejestracji upływa 31 października 2021 r.

 

Więcej: https://fundacja.santander.pl/2021/09/15/rusza-druga-edycja-programu-todzialamy/

2021-10-11 11:32:11 | autor: Sylwia Wyszyńska

GRANTY INTERWENCYJNE - Fundusz Regionalny Program Aktywni Obywatele


GRANTY INTERWENCYJNE - Fundusz Regionalny Program Aktywni Obywatele

Dofinansowanie można uzyskać na działania, stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.
 
Projekty muszą wpisywać się w jeden z trzech obszarów tematycznych wsparcia:
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum 3 podmiotów:
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider),
- Fundacja Edukacja dla Demokracji,
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

  • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
  • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
  • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Nabór wniosków jest podzielony na następujące okresy:
– do 20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
– 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
– 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 23.12.2021);
– 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
– 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).
Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 2022 a II kwartałem 2023

Budżet programu: 

542. 070 euro, w tym:
– I tura = 216.828 euro;
– II tura = 325,242 euro.

 

Więcej: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/

2021-10-11 11:25:30 | autor: Sylwia Wyszyńska

Doradztwo CWOP przynosi kolejne sukcesy


W dniu wczorajszym otrzymaliśmy aż 3 radosne nowiny. Nasze doradztwo przyniosło wygrane pozycje na listach rankingowych dwóm organizacjom pozarządowym z powiatu ostródzkiego: Klubowi Sportowemu "Jastrząb" Ględy oraz Stowarzyszeniu "Wieś Jabłkowych Smaków.

 

1/ KS "Jastrząb" Ględy otrzymał dofinansowanie na realizację jednego zadania:

 

a) Fundacja ORLEN

Program: Moje Miejsce na Ziemi

Nazwa zadania: Moje sportowe miejsce w Ględach

Wysokość dofinansowania: 10 000 zł

 

2/ Stowarzyszenie "Wieś Jabłkowych Smaków" otrzymało dofinansowanie na realizację dwóch projektów:

a) Program: Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny

 

Nazwa zadania: STARE Jabłonki w NOWEJ odsłonie

Wysokość dofinansowania: 28 000 EUR

 

b) Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego

Program: Moje Mała Ojczyzna

Nazwa zadania: Plac zabaw w nowej odsłonie

Wysokość: 30 000 zł

 

Cieszymy się z sukcesu w regionie. A korzystając z okazji zapraszamy organizacje pozarządowe powiatu ostródzkiego na doradztwo w zakresie źródeł finansowania działań organizacji. Być może Wasza organizacja będzie nastepną, która zdobęcie wymarzony grant.

2021-10-01 09:42:42 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkursy grantowe październik 2021


Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności – środki na lokalne działania

 

Fundacja Banku Ochrony Środowiska: Zdrowo jem, więcej wiem!

 

Fundacja ING Dzeciom: - Turnusy Uśmiechu

 

Fundacja MILA: “30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”

2021-10-01 09:13:01 | autor: Sylwia Wyszyńska

EKOPIKNIK w Ględach


2021-09-20 19:21:11 | autor: Sylwia Wyszyńska

Franciszkanie zapraszają na festyn rodzinny


* Kliknij w poniższy obraz, aby przejść do obejrzenia zaproszenia video.

2021-09-13 09:51:21 | autor: Sylwia Wyszyńska

KONFERENCJA dla organizacji pozarządowych i pracowników gmin odpowiedzialnych za współpracę z NGO


2021-09-09 10:25:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

Zakończyła się rekrutacja do SIECI KGW woj. warmińsko-mazurskiego


2021-09-08 17:12:04 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski