Aktualności

MARÓZ 2021


Już wiadomo oficjalnie, że w tym roku XIX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie się stacjonarnie w dniach 23 – 25 września 2021 r.

 

REGULAMIN

OPIS WARSZTATÓW

 

Szczegóły: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/spotkania-w-marozie/

2021-07-30 12:52:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

AKCJA REANIMACJA


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs pn. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” skierowany do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z obszarów wiejskich.

 

Konkurs skierowany do Zespołu Ratownictwa Medycznego i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zadanie konkursowe:
Nagranie filmu instruktażowego dot. udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego ataku choroby, wypadku, urazu, którego celem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.
 
Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
 
Wyniki: 11 września 2021 roku tj. w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy

2021-07-29 10:59:33 | autor: Sylwia Wyszyńska

MOCna SIEĆ - przedłużona rekrutacja


Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja do Sieci Kół Gospodyń Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostało jeszcze 6 dni.
Zapraszamy również do odwiedzenia strony SIECI KGW pod adresem: https://mocnasiec.terazmy.org/
 
 
 

2021-07-29 10:16:24 | autor: Sylwia Wyszyńska

Przedłużony termin rekrutacji do SIECI KGW województwa warmińsko-mazurskiego


2021-07-27 10:27:30 | autor: Sylwia Wyszyńska

KGW dajcie się poznać!


W związku z przeprowadzanym badaniem kondycji Kół Gospodyń Wiejskich przez Stowarzyszenie Teraz MY, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Kół Gospodyń Wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego o wypełnienie kwestionariusza, który pomoże Was poznać.

Ankieta zdiagnozuje sytuację i potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim. Zgromadzone informacje posłużą jako materiał do przygotowania raportu obrazującego funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich w regionie.

Wnioski pomogą stworzyć odpowiedni system wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich w warmińsko-mazurskiem. Gotowy raport umieszczony zostanie na stronie internetowej www.terazmy.org oraz na podstronie SIECI KGW https://mocnasiec.terazmy.org . Raport otrzymają również kluczowe instytucje kierujące swoje wsparcie do Kół Gospodyń Wiejskich w Województwie warmińsko-mazurskim.

 

Kestionariusz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSaTk874Ai-L1APvuQOS33xWDdcW_7F4N2tZ_fJi97hYi1NA/viewform 

 

 

Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu "MOCna SIEĆ" realizowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Teraz MY.

2021-07-13 12:14:18 | autor: Sylwia Wyszyńska

Moje miejsce na Ziemi


Fundacja ORLEN zaprasza do składania wniosków do programu "Moje miejsce na Ziemi".

 

Wnioski można składać na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem.

Granty w wysokości:
5 000,00 zł, 10 000,00 zł, 15 000,00zł i 20 000,00 zł
 
Termin realizacji projektów: od 29 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 roku.
 
Termin składania wniosków: 29 lipca br. o godzinie 23.59.

2021-06-28 07:57:54 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rozgrzewamy Polskie Serca


 
Program Fundacji PGNiG wspierający inicjatywy pielęgnujące lokalną kulturę, tradycję i historię.
Na co wsparcie?
- spektakle
- wydarzenia teatralne, muzyczne, filmowe
- opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
-ochrona zabytków
- pomoc Polakom za granicą
- kultura fizyczna, sport
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja
- projekty historycznopatriotyczne
 
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, 15.10.2021 – 15.10.2022
Termin składania wniosków: 31 lipca 2021 r.
 

Wysokość dofinansowania: 5000,00 zł - 40 000 zł/ 100%
 
Więcej pod adresem: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/ 

2021-06-28 07:51:16 | autor: Sylwia Wyszyńska

"MOCna SIEĆ" - zgłoś swoje KGW !


Stowarzyszenie Teraz MY rozpoczęło rekrutację do projektu pn. "MOCna SIEĆ". Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego do przyłączenia się do SIECI KGW.
 
Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Dla KGW, które przyłączą się do sieci zaplanowano cykl edukacyjny w ramach Akademii KGW, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne, pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych, animacje, udział w tworzeniu marki KGW województwa Warmińsko-Mazurskiego i wiele więcej.
 
Termin zgłoszeń: 31 lipca 2021 r., godz. 15:00
 
Szczegóły o projekcie, Regulamin oraz Formularz dostępne na https://mocnasiec.terazmy.org/
 
Zachęcamy do polubienia fanpage projektu na FB pod adresem www.facebook.com/mocnasiec .Tutaj na bieżąco pojawiać się będą nowości sieciowe.
 
 
 
 
 
 
Przyłączając się do Sieci razem zbudujemy silne partnerstwo, które przyczyni się do wzrostu potencjału i profesjonalizacji KGW w województwie Warmińsko-Mazurskim.
 

#mocnasiec

 

Projekt pn. "MOCna SIEĆ" jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Teraz MY.

2021-06-17 07:22:17 | autor: Sylwia Wyszyńska

ORLEN dla Strażaków


Fundacja ORLEN ogłosiła nabór do tegorocznej edycji programu ORLEN dla Strażaków. Wsparciem finansowym zostaną objęte Państwowe i Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce.

W ramach programu jednostki mogą wnioskować o darowiznę na zakup:

·       sprzętu przeciwpożarowego;

·       sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;

·       sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;

·       sprzętu ratownictwa medycznego;

·       sprzętu ratownictwa chemicznego;

·       sprzętu ratownictwa ekologicznego;

·       sprzętu ratownictwa wysokościowego;

·       sprzętu łączności;

·       wyposażenia osobistego strażaków.

  

Termin składania wniosków: 18.06.2021 r.

 

Więcej pod adresem: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx 

2021-06-09 13:06:12 | autor: Sylwia Wyszyńska

“Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” - konkurs fotograficzny


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór do konkursu fotograficznego pn. “Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”. 
 
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i dorosłych do dbania o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze.
 

 

Masz od 7 do 15 lat i jesteś uczniem szkoły podstawowej z obszaru wiejskiego? Przygotuj autorską pracę z odpadów, np. z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Może to być rzeźba, instalacja etc.
 
Zrób zdjęcie smartfonem albo aparatem cyfrowym i prześlij na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki, a laureaci nagrody rzeczowe.
 

2021-06-07 09:40:08 | autor: Sylwia Wyszyńska

Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”


 „Świat się kręci wokół wsi”

Konkurs skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

I - mieszkaniec wsi od 16 do 25 lat

II - młody rolnik w wieku do 40 lat

 

Wystarczy nagrać filmowe opowieści o życiu na wsi i przesłać na adres: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

ul. Wspólna 30

 

00-930 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

 

 

Termin nadsyłania prac: 6 września 2021 r.

 

Do wygrania w każdej katgorii nagrody pieniężne:

I miejsca – 6 000 zł brutto

II miejsca – 4 000 zł brutto

III miejsca – 2 500 zł brutto.

* możliwe wyróżnienia w wysokości 1 000 zł brutto

 

WIęcej pod adesem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi?fbclid=IwAR18AC34-QbeNpHF2sRpj-WeWRM9489LYmStsmxGevFa-Ums4YdO4e4MI9s 

2021-06-02 15:20:29 | autor: Sylwia Wyszyńska

Wyniki FIO - przedłużony termin!


Na wyniki musimy jeszcze poczekać. Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedłuża termin ogłoszenia listy rankingowej ofert w Programie #NOWEFIO, edycja 2021 do 14 czerwca.

 

2021-05-31 18:36:57 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konsultacje społeczne ws. Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej


We wtorek 25 maja o godz. 16:30 na profilu Facebook Państwowej Straży Pożarnej / https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna / odbędą się dyskusje w sprawie projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, podczas sesji na żywo odpowie na pytania wszystkich Zainteresowanych.

 

Związek OSP RP chce skonsultować propozycję nowelizacji dokumentu. Jak się okazuje, wiele zapisów w efekcie może doprowadzić do likwidacji ogromnej ilości jednostek w Polsce. Zamiast strażakami ochotnicy będą ratownikami, nie wszystkie jednostki otrzymają wsparcie finansowe rządu. Ustawa ma na celu poprawę zdolności bojowej jednostek OSP i współpracę administracji rządowej i samorządowej w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Jednostki OSP mają mieć rozwiązania zbliżone do jednostek PSP. Dotychczasowe OSP ( tylko te, które spełnią odpowiednie kryteria) mają się przekształcić w nowe Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG) i współpracować ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej. Im finansowanie zapewni rząd. Natomiast pozostałe OSP, które ze względu na szereg wymagań nie przekształcą się w JRG OSP będą mogły funkcjonować, ale na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach i zająć się działalnością kulturalną czy edukacyjną. Niestety  wiąże się to z faktem utraty możliwości finansowania przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

 

Zapraszamy do artykułu: https://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/o-tym-sie-mowi/item/54628-wokol-nowej-ustawy-o-osp-zaproszenie-do-konsultacji-online-25-maja?fbclid=IwAR2O2k4LmPJF1BDVzkm1Y42PBkpkY86diB5fGcUGTr6GPkeD4NCZi3lGPrU 

2021-05-24 12:19:00 | autor: Sylwia Wyszyńska

Poszukiwani trenerzy rękodzieła


2021-05-19 13:16:54 | autor: Sylwia Wyszyńska

Strona www MOCnej SIECI


 

Stowarzyszenie Teraz MY dla realizowanego projektu pn. "MOCna SIEĆ" zbudowało specjalną podstronę. Od teraz z łatwością i z przyjemnością można ją przeglądać i dowiadywać się, co się dzieje w MOCnej SIECI. Znajdziecie tu aktualności dot. zarówno samego projektu oraz wszelkie artykuły, ciekawostki, info o konkursach, dokumenty etc. dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich. 

Na stronie znajdują się również informacje dotyczące poszczególnych działań projektowych, w tym o Akademii Kół Gospodyń Wiejskich, a już niebawem pojawi się baza KGW wojewóztwa Warmińsko-Mazurskiego, które przystapią do SIECI. 

https://mocnasiec.terazmy.org/ 

 

 

 

Zachęcamy również do śledzenia fanpagu projektowego na Facebook: https://www.facebook.com/mocnasiec 

 

 

Odwiedzając nie zapomnijcie polajkować. 

 

Projekt pn. "MOCna SIEĆ" jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partnerzy projektu: Krajowy Ośrodek Wparcia ROlnictwa Oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gmina Ostróda.

2021-05-07 13:06:44 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski