Aktualności

Budżet Partycypacyjny w Gminie Ostróda, Łukta oraz Miłomłyn !


Zapraszamy mieszkańców Starych Jabłonek, Ględ, Liwy, Durąga, Brzydowa i Napromu do zgłaszania pomysłów na realizację inicjatyw w poszczególnych miejscowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły dostępne w regulaminie poniżej.

 

Liczymy na kreatywność i czekamy na zgłoszenia!

 

 

 

Załączniki do pobrania:
 
REGULAMIN

 

 

 

Budżet Partycypacyjny jest wdrażany w ramach projektu "Modelowa Świetlica Wiejska" realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz My, współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.

 

2020-05-25 07:41:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

Posiedzenie Komisji ds. Obywatelskiego Budżetu Współpracy realizowanego w ramach projektu "Aleee KANAŁ" przez Stowarzyszenia w Gminie Miłomłyn.


20 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds.  Obywatelskiego Budżetu Współpracy. Protokoły z posiedzeń on-line wraz z listami zakwalifikowanych projektów do głosowania mieszkańców a także Regulamin głosowania, znajdują się poniżej.

 

Załączniki:

 

Regulamin głosowania

Protokół oceny inicjatyw Liwa

Protokół oceny inicjatyw Miłomłyn

Protokół oceny inicjatyw Boguszewo

2020-05-20 22:26:40 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs - "Partycypacja 3D- dyskutujemy, decydujemy, działamy"


Zapraszamy młodzież w wieku 11-18 lat na stałe zamieszkującą miejscowośći Idzbark, Stare Jabłonki, Durąg, Brzydowo oraz Łukta do udziału w konkursie na inicjatywę młodzieżową. 

Załącznik:

Regulamin konkursu

 

 

 

 

Organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Ochotnicza Straż Pożarna- Centrum Aktywności Lokalnej/OSP-CAL/" współfinansowanego z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2020-05-18 15:25:56 | autor: Sylwia Wyszyńska

NAGRODY DLA GMIN PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM


Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”. Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

 

Termin składania wniosków:

- 15 lipca 2020 (przesyłanie zgłoszeń przez turystów - kolarzy),
- 18 sierpnia 2020 (przesyłanie kart potwierdzających przez zgłoszone gminy).

 

Więcej informacji:

http://www.narowerze.pttk.pl/GPR_2020

2020-05-12 09:18:25 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dotacje dla organizacji poszkodowanych w wyniku epidemii


 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

 

Na co można otrzymać wsparcie?

1. Działania wspierające (Priorytet 1):
- uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
- realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
- realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
- zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
- wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

 

Kto może skłądać wnioski?

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Do kiedy termin składania wniosków?

Od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków lub zakończenia programu.

 

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

2020-05-08 08:42:10 | autor: Sylwia Wyszyńska

Instrument wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu rozpoczął wykorzystywanie nowego instrumentu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki).

Instrument polega na dokonywaniu przez OWIES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

Produkty i usługi zakupione od PES będą przekazywane nieodpłatnie.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://owies.eswip.pl/aktualnosci/727,zakup-produktow-i-uslug-pes-w-zwiazku-z-przeciwdzi

2020-05-08 08:36:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkursy Konkursy


 

Zachęcamy do korzystania z kalendarza konkursów dla organizacji pozarządowych.

Tym razem konkursy przewidziane w miesiącu MAJ.

Może znajdziecie coś dla siebie!

 

Więcej o konkursach:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nu115cpm0138bocl0524ts08do@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw&fbclid=IwAR2K6rbNxI_l0_fQtcg70ouwYPrDVVqbDw03L8yn1-YuUdKjQqYEnMQZV3M&pli=1

2020-05-07 08:43:21 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rusza kolejny konkurs na projekty sektorowe


Wysokość wsparcia? - od 25 do 125 tys. euro

Kto może otrzymać? - organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

Termin składania wniosków wstępnych? -  od 6 maja do 30 czerwca.

Ogólny budżet konkursu? -  5 mln euro.

 

Więcej informacji pod adresem:  https://aktywniobywatele.org.pl

2020-05-07 08:34:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

Obywatelski Budżet Współpracy w Gminie Miłomłyn!


 
Zapraszamy mieszkańców Miłomłyna, Liwy i Boguszewa do zgłaszania swoich pomysłów na realizację inicjatyw w poszczególnych miejscowościach.
 
 
 
 
Szczegóły dostępne w regulaminie poniżej.
Stowarzyszenia liczą na kreatywność i czekają na zgłoszenia!
 
Załączniki do pobrania:
 
 
Obywatelski Budżet Współpracy jest wdrażany w ramach projektu "Aleee KANAŁ" realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA, Stowarzyszenie "Razem dla Innych" oraz Stowarzyszenie "Spróbujmy Razem", współfinansowanego ze środków NIW-CRSO, Program FIO.


 

 
 

2020-05-07 08:14:01 | autor: Sylwia Wyszyńska


2020-04-10 08:58:35 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkursy Konkursy


Fundacja mBank

Na co wsparcie?:

Dofinasowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej:

- konkursy, specjlne lekcje matematyki

- projekty okołomatematyczne rozwojowe: gry, łamigłówki, lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i odkrycia w dziedzinie matematyki.

Termin składania wniosków:

22 kwietnia 2020; 20 maja 2020; 24 czerwca 2020; 22 lipca 2020; 26 sierpnia 2020; 23 września 2020; 21 października; 25 listopada 2020; 16 grudnia 2020

Więcej:

https://granty.pl/11084/?fbclid=IwAR3unKvfHic2bOjF5Rzc-oTt0fWtK239c_N8lr1B4XQoXxPnEWI8IKimvRA

___________________________________________________________________________________________________

Fundacja ORLEN

Konkurs: "Moje miejsce na ziemi"

Na co wsparcie?:

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
g) podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2020

Więcej:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR0ygES-DKLARwe7IWcrR9ao6xWSukn-lttsOL22vlYPY9kyWi9d05cbrgo

 

 

 

2020-04-02 08:16:38 | autor: Sylwia Wyszyńska

Nowy Termin sprawozdania finansowego dla Organizacji


To już oficjalne! - Ministerstwo Finansów ogłosiło nowy termin składania sprawozdań finansowych.

 

Więcej informacji pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570

2020-04-02 07:41:34 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych - TARCZA ANTYKRYZYSOWA


Na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Profesor Piotr Gliński #OrganizacjePozarządowe zostaną objęte tarczą antykryzysową w związku z zagrożeniem Covid-19. Dodatkowo NIW-CRSO uruchomi specjalny program wsparcia NGO, którego budżet wynosi 10 mln zł.

Przedłużony zostanie również terminzłożenia sprawozdania finansowego za rok 2019 do 31 lipca 2020 roku.

 

Więcej pod adresem:   https://niw.gov.pl

2020-03-20 13:59:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI - konkurs grantowy FUNDACJI ORLEN


 

Zachęcamy do składania wniosków na działania w swoich małych ojczyznach. Wciąż aktywny jest konkurs Fundacji ORLEN "MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"

Na złożenie wniosku jest jeszcze 11 dni -> Termin mija 31 marca 2020 r.

Grant otrzyma aż 300 podmiotów.

Pomysły mogą składać organizacje pozarządowe i instytucje.

Więcej na stronie Fundacji ORLEN

 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR1hdxqcoW3fHiiSRBJTT_R3vV75dLwE2X1jk5S6Secemiodq59cDj9vYTE

2020-03-20 13:54:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

UWAGA!!! KOMUNIKAT


Drogie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie CWOP od dziś do odwołania doradztwa udziela WYŁĄCZNIE telefonicznie i mailowo. Biuro w Ostródzie zostaje tymczasowo zamknięte.


Prosimy o kontakt pod nr 789 308 650 oraz anna.czajkowska.cwop@gmail.com

2020-03-12 11:50:42 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski