Aktualności

Wyszkolą 5 Animatorów Świetlic Wiejskich


Stowarzyszenie Teraz My jest w trakcie realizacji projektu  pn. "Wulkany Aktywności". Uczestnikami jest 5 świetlic, których opiekunowie aktualnie szkolą się w umiejętnościach animacyjnych. Po szkoleniu będą dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, w szczególności dla dzieci. Wszelkie festyny będą mogły być realizowane bez konieczności wynajmowania firm zewnętrznych, bo samo opiekunowie nauczą się i malowania buziek, i skręcania balonów i prowadznia zabaw integracyjnych z użyciem np. chusty.

 

 

 

2021-05-07 12:55:58 | autor: Sylwia Wyszyńska

Z okazji dnia Strażaka


Życzymy wszystkim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkiego najlepszego. Niech nie zabraknie Wam nigdy zapału do działania na rzecz niesienia pomocy innym. Działajcie również dalej dla dzieci i młodzieży, niech idą za Wami jak w ogień !
 
 
 

2021-05-04 14:55:20 | autor: Sylwia Wyszyńska

Tarcza Antykryzysowa dla organizacji pozarządowych


Każda organizacja pozarządowa, która nie przekroczyła w poprzednim roku bilansowym przychodu w wysokości 100 000 zł może otrzymać jednorazowo niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych nawet w wysokości 5000 zł 

 

Kto może skorzystać?

- organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , które przed dniem 1 kwietnia 2020 r. prowadziły działalność w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności gospodarczej lub statutowej

 

Kto udziela pożyczki?

- starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta

 

Na jakich zasadach?

- Na podstawie umowy, ze środków Funduszu Pracy jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, która prowadziła działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

 

Maksymalna kwota pożyczki?

- 5000 zł

-wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym (max. 100 000 zł)

 

Ekstra info

Pożyczka może być bezzwrotna

 

Zapraszamy na doradztwo do Stowarzyszenia CWOP. Wymagane wcześniejsze umówienie telefoniczne pod numerem: 789-308-650
 

2021-04-29 10:28:01 | autor: Sylwia Wyszyńska

1% dla wybranej OPP


Przypominamy, że został już tylko tydzień by oddać swój 1% podatku dla jednej z wybranych organizacji pożytku publicznego w Polsce. Jak przekazać i komu?

 

Wyboru możecie dokonać na stronie:

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

lub

https://pozytek.ngo.pl/ 

 

Wspierajcie jednym procentem organizacje pożytku publicznego!

2021-04-27 09:05:05 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konwersja cyfrowa domów kultury


Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Celem jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych.

 

Kto może skłądać wnioski: 

- Domy kultury; ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury

* z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

Co w ramach dotacji?
- kompleksowe szkolenia;
- doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy;
- szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji projektów animacyjnych;
- szkolenia personelu z zakresu edukacji kulturalnej.
 
Wysokość dofinansowania: max. 80 000 tys. zł
 
Wkład własny: 0 %
 

2021-04-19 08:24:04 | autor: Sylwia Wyszyńska

Innowacje w fundraisingu


Karta wpłatnicza?

Naklejka fundraisingowa?

Aplikacja?

Płatność telefonem?

 - taaaaak od teraz to możliwe również dla organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planując kwestę tadycyjną - zbieranie gotówki - należy zgłosić zbiórkę na zbiorki.gov.pl lub przesłać pocztą tradycyjną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a przy użyciu terminala płatniczego nie ma potrzeby takiego zgłoszenia. Wpłaty od strony formalnej są darowiznami i są rejestrowane od razu w banku. Może warto rozważyć taką innowację dla Waszego NGO? ;)

 

Zachęcamy do przeczytania artykułu dotyczącego nowatorskich rozwiązań płatniczych dla organizacji pozarządowych. Dowiecie się, jakie możliwości daje bezgotówkowe zbieranie funduszy na cele społeczne.

 

O tym skąd wziąć terminal i o wdrażaniu na rynku różnych metod płatności bezgotówkowych dla NGO możecie przeczytać w artykułach na stronie ngo.pl:

 

CZEŚĆ 1: 

https://publicystyka.ngo.pl/innowacje-w-fundraisingu-platnosci-bezgotowkowe-dla-ngo-czesc-1-rozne-wcielenia-terminali-platniczych?fbclid=IwAR0saky8jLnobfF62pzwXww2-VdWG46zHo5fAXd5k-fBO-KfkU5FUTu3NA4 

 

CZEŚĆ2: 

https://publicystyka.ngo.pl/innowacje-w-fundraisingu-platnosci-bezgotowkowe-dla-ngo-czesc-2-karta-wplatnicza-naklejka-aplikacja-platnosc-telefonem-przez-www 

 

2021-04-16 08:50:02 | autor: Sylwia Wyszyńska

Granty na wyposażenie wozów strażackich


Program przewiduje dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia wozów strażackich.
 
Wnioski o granty mogą składać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) działające w formie stowarzyszenia i prowadzące działalność na rzecz rolników oraz członków ich rodzin.
 
Wysokość dofinansowania: maks. 99%, do 15.000 zł
 
Wkład własny: min. 1% (środki wł. org. w formie wkładu finansowego)
 

2021-04-15 08:42:52 | autor: Sylwia Wyszyńska

Spotkanie uczestników projektu "Wulkany Aktywności"


W dniu wczorajszym odbyło sie pierwsze spotkanie on-line uczestników projektu "Wulkany Aktywności" realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz MY z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Stowarzyszenie Teraz MY.

 

Wulkaniczną grupę tworzą:

- Marwałd
- Linki
- Słonecznik
- Stare Jabłonki
- Międzylesie.
 
Podczas spotkania omówiono szczegółowo wszystkie zaplanowane w projekcie działania, przedstawiono koordynatora, coucha i animatora. Ustalono również pierwsze terminy szkoleń. Mimo, że kwiecień już w połowie, zapowiada się on dosyć intensywnie ;). 
 
Zapraszamy do śledzenia profilu projektu na Facebook: https://www.facebook.com/wulkanyaktywnosci 
 
 

2021-04-15 08:25:02 | autor: Sylwia Wyszyńska

Międzynarodowa współpraca się opłaca


Międzynarodowa współpraca się opłaca.
 
Projekt ma na celu dofinansowanie rozszerzeń projektów standardowych realizowanych w ramach RPO lub PO WER o komponent współpracy ponadnarodowej.

Beneficjent może otrzymać grant na wypracowanie/adaptację oraz wdrożenie nowych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

Wysokość dotacji: maks. 60.000 zł ->100%
 
Wkład własny: 0,00 zł
 

2021-04-15 07:49:34 | autor: Sylwia Wyszyńska

Fora Lokalne - Równać Szanse


Trwa nabór wniosków na Fora Lokalne w ramach programu "Równać Szanse 2020".

W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, gminne domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” od 2000 roku i mają siedzibę w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 
 
Kwota dotacji do 6 000 zł.
 
Dotację można otrzymać na:
- organizację jednodniowych spotkań przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które mają służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości.
 
Termin zgłoszeń: 10 maja 2021 r., godz. 12:00
 
Ogłoszenie wyników: 21 maja 2021 r.
 
Termin realizacji projektów: od 1 czerwca 2021 r. do 15 października 2021 r.
 

2021-04-15 07:44:14 | autor: Sylwia Wyszyńska

Społeczna Odpowiedzialność Nauki


Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

 

Wysokość wsparcia finansowego w ramach modułu wynosi:

„Popularyzacja nauki i promocja sportu” – od 20 tys. zł do 1 mln zł
 
„Wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł
 
Wsparcie nie może przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu.
 
Nabór wniosków: 30 kwietnia 2021 r.
 

2021-04-14 08:59:00 | autor: Sylwia Wyszyńska

„Sportowe Wakacje+”


Wystartowała nowa edycja Programu „Sportowe Wakacje+”
 
Program ma na celu promocję prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycz
 
Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:
- organizację obozów sportowych;
- zajęcia, turnieje;
- eventy;
- konkursy;
- inne wydarzenia sportowe.
 
Budżet programu: 30 milionów złotych
 
Termin składania wniosków w systemie AMODIT upływa 9 maja 2021 roku.
 
Wyniki: 18 czerwca 2021 r.
 
Więcej: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje----edycja-2021?fbclid=IwAR36Yg_-2hJHp1hNGRe1vkzu24mKGu--DKl7RolJ7zCax-KjRsxntnD4GD0

2021-04-14 08:49:57 | autor: Sylwia Wyszyńska

Program stypendialny “Klasa”


Jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, mieszkasz w miejscowości z terenów wiejskich do 100 000 mieszkańców i marzy Ci się szkoła poza Twoim miejscem zamieszkania?
 
Zostałeś laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów przedmiotowych i posiadasz już sukcesy naukowe, artystyczne albo sportowe?
 
Twoja średnia ocen na koniec pierwszego półrocza ósmej klasy wynosi co najmniej 4,5?
 
Ciągle angażujesz się społecznie i masz niedosyt aktywności?

 

Czeka na Ciebie wielka życiowa szansa! Możesz uczyć się w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.
 
Złóż wniosek o stypendium na stronie Fundacja BNP Paribas  https://wnioski.bnpparibas.pl/program-klasa/1?__af_appv=feb2&renderer.slotId=aadmipfncb6fdbgr   i odmień swoje życie!
 
Organizator: Fundacja BNP Paribas
 
 
 

2021-04-13 07:40:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

"Gmina Przyjazna Rowerzystom" - Ogólnopolski Konkurs 2021


Wasza gmina promuje aktywny wypoczynek na rowerach?

Dba o odpowiednią infrastrukturę rowerową i stale ją poprawia?

A może wspiera kolarzy poprzez wydawanie map, przewodników, inicjuje imprezy rowerowe i troszczy się o bezpieczeństwo rowerzystów?

 
Do wygrania uhonorowanie gmin Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom” podczas Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową.
 
Gminy mogą być zgłaszane do konkursu przez turystów kolarzy.
 
Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2021 r.
 
Regulamin i więcej informacji pod adresem: http://www.narowerze.pttk.pl/node/256 

2021-04-13 07:14:36 | autor: Sylwia Wyszyńska

Małe Miasto - IV edycja konkursu grantowego Fundacji BGK


Celem jest przekazanie dzieciom w wieku 8-12 lat wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, zapoznania ich z mechanizmami funkcjonowania gospodarki, czym jest praca, wynagrodzenie, podatki itp.

Konkurs skierowany jest do organizacji z gmin od 25 001 do 100 000 mieszkańców i dotyczy warsztatów dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:

 • wyposażenie stanowisk pracy,
 • opracowanie i produkcja materiałów programowych (np.: identyfikatory, karty/książeczki Uczestnika, smycze),
 • materiał filmowy z realizacji Projektu,
 • wyposażenie Sklepu Marzeń,
 • koszt inwestycji z podatków Małomiasteczkowego Urzędu Skarbowego,
 • opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych Projektu (np. balony, opaski, torby, rollupy, flagi, plakaty, banery, broszury itp.),
 • koszulki dla Uczestników oraz Wolontariuszy/Opiekunów,
 • koszty osobowe,
 • koszty koordynacji,
 • koszt wynagrodzenia za usługę księgową,
 • wyżywienie dla Uczestników Projektu,
 • ubezpieczenie Uczestników Projektu,
 • materiały papiernicze, biurowe itp.
Wysokość dofinansowania: do 200 000,00 zł brutto
 
Ilość przyznanych dotacji: 5 najlepszych!
 
Termin składania wniosków: 14 maja 2021 r.
 
 
Organizator: Fundacja BGK
 

2021-04-12 11:02:07 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski