O nas


Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich powstało formalnie we wrześniu 2011 r., lecz samo Centrum działa już od 2006 roku – powstało na bazie porozumienia o partnerstwie 12 podmiotów pozarządowych. Do września 2011 r. formalnym przedstawicielem CWOP było Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe Sasinia. Cała kadra jednak się nie zmieniła. Nastąpiło jedynie usamodzielnienie formalne CWOP w postaci zarejestrowanego stowarzyszenia.


autor: Administrator

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski