Zespół CWOP


Sylwia Wyszyńska Prezes Stowarzyszenia. Doradca, animatorka i trenerka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur oraz Szkoły Trenerów STOP Warmii i Mazur. Autorka i koordynatorka wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, współfinansowanych z różnych źródeł krajowych, zagranicznych i UE. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania.
sylwia.wyszynska@cwop.org.pl
Magdalena Wollman Wiceprezes Stowarzyszenia. Doradca, animatorka i trenerka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. Specjalista w tworzeniu wiosek tematycznych. Autorka i koordynatorka wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, współfinansowanych z różnych źródeł krajowych, zagranicznych i UE. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania.
magda.wollman@cwop.org.pl
Anna Czajkowska Członek Stowarzyszenia. Animatorka młodzieży. Koordynatorka projektów. Współpracuje z OSP na terenie powiatu ostródzkiego w zakresie aktywizacji w środowiskach lokalnych.

autor: Administrator

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski