Aktualności

Wystartowała rekrutacja do projektu "Wulkany Aktywności"


 

Stowarzyszenie Teraz MY zaprasza

do udziału w projekcie pn.

"Wulkany Aktywności"

 

Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji społecznej

 75 mieszkańców pow. ostródzkiego w oddolnym prowadzeniu

5 Świetlic Wiejskich w okresie 24 miesiecy. Dzięki zaplanowanym

w projekcie działaniom Świetlicom zostania nadana nowa rola

i edukacyjna i obywatelska i społeczna. Każde środowisko

uczestniczące w projekcie otrzyma wsparcie merytoryczne,

szkoleniowe oraz finansowe w postaci budżetów partycypacyjnych.  

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

   

Projekt jest realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz

Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

 

 

 


autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski