Aktualności

Konwersja cyfrowa domów kultury


Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Celem jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych.

 

Kto może skłądać wnioski: 

- Domy kultury; ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury

* z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

Co w ramach dotacji?
- kompleksowe szkolenia;
- doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy;
- szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji projektów animacyjnych;
- szkolenia personelu z zakresu edukacji kulturalnej.
 
Wysokość dofinansowania: max. 80 000 tys. zł
 
Wkład własny: 0 %
 

autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski