Aktualności

Ruszyła III edycja programu grantowego - Moje Miejsace na ziemi Fundacji ORLEN


Możliwa kwota dotacji?: 5000 - 10 000 - 15 000 - 20 000 zł

Kto może się ubiegać o dotacje?: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich oraz parafie

Na co dotacja?: inicjatywy związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt, zrównoważonym rozwojem

 

Więcej info na stronie Fundacji Orlen:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx


autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski