Aktualności

Realizujemy nowy projekt pn. RODZINA RAZEM AKTYWNA


W styczniu tego roku rozpoczęliśmy realizację partnerskiego projektu pn. "Rodzina Razem Aktywna" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020. Partnerem jest Gmina Łukta/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.

W marcu br. uczestnicy projektu wraz z dziećmi wzięli udział w wyjeździe integracyjnym w #Zalesie Mazury. Podczas pobytu dorośli uczestniczyli w treningu umiejętności i kompetencji społecznych prowadzonego przez Barbarę Chruślicką - Trenerkę, Konsultantkę, Superwizorkę. Pod okiem specjalistki ćwiczyli swoją rodzicielskość oraz asertywność.

Dzieci oraz młodzież brali udział w zajęciach animacyjno-integracyjnych. Nie zabrakło również czasu na wspólną zabawę i warsztaty z dorosłymi.

Nad wszystkim czuwali animatorzy Ania i Przemek.


autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski