Aktualności

Konkurs Konkurs


Fundacja PZU z Kulturą

 

Na co wsparcie?

- wyjazdy do instytucji kultury

- cykliczne warsztaty edukacyjne

- umożliwienie dzieciom i młodzieży pochodzącej z miejscowości liczącej do 30 tys. mieszkańców dostępu do kultury wysokiej

- zwiększenie wiedzy na temat dziedzctwa kulturowego

 

Termin składania wniosków:

od 31.07.2020 r. do 30.08.2020 r.

 

Termin rozpatrzenia i ogłoszenie wyników:

30.09.2020 r.

 

Termin realizacji projektów:

od 15.04.2020 r. o 15.04.2021 r.

 

Wysokość wnioskowwanej dotacji:

do 15 000 zł

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

https://fundacja.pzu.pl

 

 

 


autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski