Aktualności

Konkurs Konkursy


Sportowe Wakacje +

 

Na co wsparcie?

Na działania sportowe ukierunkowane dla różnych grup wiekowych i społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych, kobiet oraz seniorów.

 

Wkład własny:

nie mniej niż 20% całości kosztów zadań.

 

Termin składania wniosków:

5 lipca 2020

 

Organizator programu:

Ministerstwo Sportu

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

 

źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Na co wsparcie:

Działalność statutowa KGW, w tym w szczególności na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

 

Wysokość dofinansowania:

– do 3.000 zł (KGW do 30 członków)
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków)
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków)

 

Wkład własny:

0%

 

Termin składania wniosków:

do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

 

Źródło informacji:

https://granty.pl/16872/

 

 

 

 


 

 


autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski